ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2014

ನೀನಿಲ್ಲದೆ...

ಮೊದಲ ಮಳೆಯಂತೆ ಇಳಿದೆ ನನ್ನಲಿ..
ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ, ಸಡಗರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದ ಸಮಯ, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಕನಸಾದ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗೂ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುಂಜಾನೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಹನಿಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಹೀರಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟವನಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇ ಅವಳು. ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊದಲ ಮಳೆಹನಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅವಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಳು. ಊಹುಂ ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಅವಳೂ ಕಾಲೆಜು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ..
ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹನಿಯಂತೆ.
ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳದೇ ಧ್ಯಾನ.. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗೌತಮ್ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಕರೆದಾಗಲೇ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ಸು ಆಗಲೇ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು.
ಮುಂದುವರೆಯುವದು......

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2014

ಬಲ್ಲವ

ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಬೀಗುತಿರುವವನು
ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರುವವನು
ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸವಿಬೆಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲಿಹುದೋ